8.5.2023

Prodloužený víkend jsem strávila v Krnově a mimo jiné jsem navštívila i Flemmichovu vilu. Aktuálně jsou v jejích prostorách k vidění tři malé výstavy. V patře jsou instalovány panely s obrazovým materiálem srovnávajícím Slezská města včera i dneska a v dalších místnostech visí květinové Malby na hedvábí Jany Rohlové. V přízemi jsou pod titulem Jemná krása tkaných miniatur vystaveny záložky, stužky, kalendáře a další tkané miniatury z raritní soukromé sbírky pana Herberta Köglera.

Má pozornost samozřejmě patřila nejen vystaveným exponátům, ale též vitrážím. Z následujících dvou fotografií je dobře patrné, které výplně zbývá nahradit vitrážemi, aby byly symetrické.

          

Průběžný stav sbírky na jejich pořízení k dnešnímu dni je 14.395,00 Kč. Srdečně děkuji, dává mi to naději, že se podaří shromáždit dost prostředků alespoň na jednu z nich. A kdoví, třeba bude i na dvě, nebo dokonce na všechny tři 😉! Je-li Vám tento projekt sympatický, prosím sdílejte ho. Sbírka pokračuje!

Pro další aktualizaci se vraťte za pár dnů. Kromě stavu sbírky vám prozradím, kdo nové vitráže zhotoví.
Vaše M.